top of page

(Deze sectie is in overeenstemming met AMC3 UAS.SPEC.030(3)(e) van de Easy Access Rules for Unmanned Aviation, september 2022)

DEZE PAGINA BIEDT RICHTLIJNEN VOOR MENSEN DIE BETROKKEN ZIJN IN NOODGEVALLEN ENKEL BETREFFENDE DE WERKING VAN DE DRONE DJI AGRAS T30 DOOR ARNAUD LAURENCIN.

Een situatie wordt een noodsituatie als de drone is niet meer onder controle en heeft het potentieel om:

1. een of meer personen ernstig schade berokkenen

2. een voertuig, gebouw of faciliteit op de grond raken waarbij een of meer personen ernstig gewond kunnen raken

3. kritieke infrastructuur beschadigen

4. een brand veroorzaken die zich kan verspreiden

5. een vliegtuig raken dat mensen vervoert

6. de drone de limieten van de grondrisicobuffer en/of de limieten van de luchtrisicobuffer laten verlaten

7. ervoor zorgen dat de drone een aangrenzend luchtruim binnengaat waar het risico bestaat op een botsing met bemande vliegtuigen

VERLAAT DEZE PAGINA INDIEN NIET AAN DEZE VOORWAARDEN WORDT VOLDAAN.

Klik hier om verder te gaan.

 

bottom of page